Equipo de profesores 3º ESO:

LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR / SECCIÓN

D. Bernardo García Carrera / B-C

D.ª Olga González González / A, E

D.ª Almudena Díaz Sánchez / D, F

MATEMÁTICAS

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Laura Vélez de Mendizabal Alonso / A, C-E

D. Juan Gómez de Escauriaza / B-F

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Pilar Jiménez Pérez / A, C-D

D. Álvaro de Pablo Martínez de Ubago / B

D.ª Concepción Barrada Ferreiros / E-F

1ª LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Mónica Cuesta Iglesias / A, D, F

D.ª Cristina Collar Pulido / D. José M.ª de la Morena Hernández / B-C, E

D.ª Elise Gracia Eve / A-F

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROFESOR / SECCIÓN

D. Nicolás Manglano Bosch / A-F

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA

PROFESOR / SECCIÓN

D. Ricardo Ramos Rivas / A, D

D. Manuel Bejar Gallego / B-C, E-F

 

 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

PROFESOR / SECCIÓN

D. José Javier García Valero / A-F

EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESOR / SECCIÓN

D. Miguel Iborra González / B-C, F

D. Francisco Bautista Gómez / A, D-E

 

 

RELIGIÓN

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Ana Hernández Garrido / A, E-F

D.ª Olga González González / B-D

 

MÚSICA

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Clara Sáenz Cambra / A-F

 

 

2ª LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Laura Rivero Caballero / A-B, -D, F

D.ª Ángela Romero Palacios / C, E

 

INIC. ACT. EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Úrsula Ozores Jack / A-C, E