Equipo de profesores 5º EP:

LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR / SECCIÓN

D. Fernando Castillo Rodríguez / A-B, D

D.ª M.ª de la Paz Alonso Alonso / C, E-F

TALLER DE LECTURA

Una hora a la semana se dedica a fomentar el hábito de lectura.

MATEMÁTICAS

PROFESOR / SECCIÓN

D. Antonio Arenas Vivo / A-B, D

D. Máximo Torres Coso / C, E-F

 

 

CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR / SECCIÓN

D. Pedro P. Martínez Luceño / A-B

D.ª M.ª de la Paz Alonso Alonso / C-F

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Edurne Orasio Guerras / A-C

D.ª Paloma Cordeiro Mira / D-F

 

C. DE LA NATURALEZA

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Lara Conde Ballesteros / D. Javier Roca Valverde / A-E

D.ª Paloma Cordeiro Mira / F

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Edurne Orasio Guerras / A-C

D.ª Paloma Cordeiro Mira / D-F

RELIGIÓN

PROFESOR / SECCIÓN

D.ª Rocío Nieto Bazán / A-F

E. EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

PROFESOR / SECCIÓN

D. Antonio Arenas Vivo / A

D. Pedro P. Martínez Luceño / B

D.ª Edurne Orasio Guerras / C

D. Fernando Castillo Rodríguez / D

D. Máximo Torres Coso / E

D.ª Paloma Cordeiro Mira / F

 

EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESOR / SECCIÓN

D. Pedro P. Martínez Luceño / A-F

 

 

LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS

PROFESOR / SECCIÓN

D. Mario Laborie Peñas / A-F

 

 

MÚSICA

PROFESOR / SECCIÓN

D. Fernando Castillo Rodríguez / A-F

PASTORAL

RESPONSABLE: P. Carlos Mulas Diego, sj

COORDINADORA: D.ª Rocío Nieto Bazán

COLABORADORES: P. Anselmo Rabadán Linares, sj / D. Antonio Arenas Vivo / D.ª Silvia Ortiz Domínguez

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA: D.ª Beatriz López García de Leániz